فرهنگستان هنر امروز نشست « ایده‌مندی در هنر سرامیک» را برگزار می‌کند

نخستین نشست تخصصی کارگروه سرامیک با عنوان «ایده‌مندی در هنر سرامیک» با سخنرانی فائزه افشاری کُرد در فرهنگستان هنر برگزار می‌شود. به گزارش روابط عمومی فرهنگستان هنر، این نشست امروز… ادامه مطلب »