کشف ۲۲۹۲ کیلوگرم موادمخدر در ایرانشهر

سرویس شهرستانها: فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان گفت: ۲ تن و ۲۹۲ کیلوگرم مواد مخدر در عملیات ضربتی تکاوران پلیس این استان در ایرانشهر کشف و ضبط شد.
سردار محمد قنبری افزود: قاچاقچیان مسلح با مشاهده مأموران با برجا گذاشتن محموله موادمخدر و استفاده از کوهستانی بودن منطقه گریختند.


منبع: روزنامه اطلاعات