۶۷ درصد شاغلان در کشور دیپلمه‌اند

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با اشاره به کاهش هفت‌میلیونی جمعیت دانش آموزی نسبت به دهه ۷۰گفت: کاهش جمعیت دانش آموزی امروز به آموزش عالی رســیده است و میزان داوطلبان کنکور از یک میلیون و ۷۰۰هزار به ۸۰۰هزار نفر در سال‌های اخیر رســیده اســت و به تبع آن شرایط فرهنگی و اجتماعی جامعه نیز دچار تغییراتی شده و پســران دریافته‌اند راه اشتغال لزوماً از تحصیل در دانشــگاه نمی‌گذرد. طبق اعلام وزارت کار ۶۷درصد شــاغلان کشور دارای مدرک دیپلم یا پیش دانشــگاهی هســتند.
علی زرافشان در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به چالش‌های برگزاری کنکور و سرنوشت قانون حذف کنکور اظهار کرد: مجلس شــورای اسلامی تاکنون دومصوبه درباره قانون کنکور داشته است. مصوبه اول درباره حذف کنکور بود که به مدت پنج سال اجرا شد و مصوبه دوم، قانون پذیرش دانشجو است .‌وی افزود: در قانون پذیرش دانشجو، سه روش برای پذیرش دانشجو در دانشگاه پیش‌بینی شده است که در روش اول پیش بینی شده ۸۵درصد پذیرش دانشجو باید از طریق سابقه تحصیلی صورت گیرد. در روش دوم پذیرش بر اساس سابقه تحصیلی و دروس عمومی ذکر شده و در روش سوم که درحال حاضر اجرا می‌شود پذیرش بر اساس سابقه تحصیلی، دروس عمومی و دروس تخصصی است. در روش سوم گفته شده باید ۱۵درصد ظرفیت دانشگاه‌ها از این طریق باشد اما اکنون دانشگاه‌های پیام نور، آزاد و دولتی ۸۰درصد ظرفیت خود را از این طریق جذب می‌کنند.


منبع: روزنامه اطلاعات

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *