شماره ۱۷پژوهشنامه عرفان منتشر شد

 

شماره هفدهم دوفصلنامه علمی- پژوهشی پژوهشنامه عرفان منتشر شد.
در این شماره از پژوهشنامه عرفان این مقالات منتشر شده است: زیبایی عرفانی در مرصاد العباد، محمدمهدی اسماعیل پور؛ تأویلِ آیاتِ قرآن به معرفت در متون عرفان و تصوّف فارسی چرایی و چگونگی، زهره اله ‌دادی دستجردی،اخلاق عرفانی قرآن با تأکید بر دیدگاه علامه طباطبایی، رضا الهی منش، سعید حضوری؛ابن‌عربی و اجتماع نقیضین در عرصه خیال، نفیسه اهل سرمدی، جعفر شانظری؛ تمایز میان نور و نار در قرآن و عرفان اسلامی و تأثیر آن بر مفهوم و کاربرد رنگ در نگارگری اسلامی – ایرانی، حسن بلخاری قهی، انتظام هستی براساس حبّ و قهر در نزد سهروردی و ملاصدرا، حمیدرضا سروریان، علی فرضی؛ بررسی تحلیلی اهداف و ویژگی‌های معنویّت در اندیشه فلسفی و عرفانی متفکران مسلمان، احمد غفاری قره باغ؛ جایگاه فطرت در منظومه معرفتی حکیم شاه‌آبادی، محمد غفوری نژاد؛ تعالی معنوی در عرفان سینوی، امیر غنوی؛ تأملی در محتوا و مضمون رسائل فارسی پیر هرات با تأکید بر دو مفهوم «عشق و محبت» و «جایگاه انسان کامل»، فاطمه کوپا؛ رودلف اتو، ماده امر قدسی، و صورت‌های آن، هادی وکیلی، هادی جعفری‌امان آبادی؛ پارادوکس سازش و ستیز با درد در تصوف، محمود یوسف ثانی، یحیی موسوی.
مدیر مسئول پژوهشنامه عرفان خانم دکتر فاطمه طباطبایی و سردبیر دکتر قاسم کاکائی است.


منبع: روزنامه اطلاعات

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *