انتشارفصلنامه زنده رود

 

فصلنامه زنده رود شماره شصت و شش- پاییز و زمستان ۹۶منتشر شد.
در این شماره از فصلنامه زنده رود به بررسی نقد بوم گرایی: طبیعت و ادبیات پرداخته شده است. در نخستین مطالب این شماره مقاله ای تحت عنوان «نقد بومگرایی» که رویکردی است به ارتباط و آگاهی و همسویی انسان با طبیعت با نگرشی به ادبیات و هنر که مشکلات زیست‌محیطی امروزة جهان اهمیت این رویکرد را مضاعف می‌کند، منتشر شده است. دو ترجمة بعد «زمین و زبان خواستن؛ جایی که بوم‌شناسی ژرف‌نگر و پسا ساختارگرایی به هم می‌رسند» نوشتة سو الن کمبل ترجمة محمد امامی و «همزیستی و همزیستان؛ بوم‌شناسی بدون جهان» نوشته تیموتی مورتن برگردان فرشاد سنبل دل که در آن‌ها درباره مبانی و مسایل نظری نقد بومگرایانه بحث می‌شود. احمد اخوت در مقاله «گربه در باران» به تاثیر طبیعت در آثار همینگوی و مشخصاً داستانی با همین نام می‌پردازد.عباس عبدی تاثیر و حضور دریا در داستان‌های نویسندگان ایرانی را مورد نظر و نقد قرار داده است. فاطمه خان سالار نقش طبیعت در سه‌گانه بهرام بیضائی؛ چریکه تارا، غریبه و مه و باشو؛ غریبه کوچک را تجزیه و تحلیل کرده است.
فصلنامه زنده رود به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی حسام الدین نبوی نژاد و زیر نظر شورای نویسندگان اداره می‌شود.


منبع: روزنامه اطلاعات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *