فصلنامه مطالعات تاریخی منتشر شد

 

دو شماره از فصلنامه مطالعات تاریخی مربوط به بهار و تابستان ۱۳۹۶ در شماره‌های پیاپی ۵۶ و ۵۷ منتشر شد.
در این دو ویژه‌نامه در مجموع ۱۲۵ سند در ۴۷۳ برگ در باره اعضای چریکهای فدایی خلق منتشر شده است. این اسناد مهم در چهار بخش دسته بندی شده اند.بخش اول به متن دست نویس مسعود بطحایی در ۱۱۵ صفحه دست نویس و اعلامیه چریکهای فدایی خلق در یک صفحه در باره او اختصاص دارد . بطحایی دراین بازجویی که توسط اعضای سازمان چریکهای فدایی خلق پس از پیروزی انقلاب اسلامی در هشتم فروردین ۱۳۵۸ انجام شده است، شرح مبسوطی از چگونگی گرفتار شدنش در دام ساواک ارائه می دهد.
دربخش دوم ۲۶ سند ازاسناد درون گروهی چریکهای فدایی خلق در ۱۲۴ برگ ارائه شده که این اسناد شرح مختصری ازعملیات متقابل چریکها و ساواک راعلیه یکدیگر و دلایل ضرباتی که دستگاه امنیتی به آنها وارد کرده است، از زبان مسئولین وقت چریکهای فدایی خلق می‌خوانیم . دراین اسناد درون گروهی، چریکها ضمن ارزیابی نقاط قوت و ضعف خود در ۲۵ عملیات ؛ ازمنظر رفتار فردی ، تیمی و سازمانی عملکرد آنها را نقد کرده اند.
دربخش سوم این اسناد که در شماره ۵۷ فصلنامه تابستان ۱۳۹۶ منتشر شده به گزارش عملیات ساواک علیه اعضای چریکهای فدایی خلق اختصاص یافته است. دراین بخش ۳۱ سند در ۴۱ برگ ، منتخبی از اسناد ساواک که به جزئیات درگیری‌ها و یا تعقیب و گریزساواک با ۱۵ نفر از اعضای اصلی چریکها می پردازد ، قابل مشاهده است. همچنین دراسناد ارائه شده از حدود ۵۰ نفر از چریکها درموضوع‌های مختلف نام برده شده است که درمهم ترین موضوع‌های این گزارش‌ها می توان شرح ساواک در باره چگونگی شروع عملیات سیاهکل و نحوه برخورد ماموران ژاندارمری با این موضوع و تعقیب عملیات چریکها توسط ساواک را مطالعه کرد.
در بخش پایانی درمجموع ۶۵ سند در ۱۹۲ برگ ارائه شده که این اسناد بخش‌های مهمی از بازجویی‌های ماموران ساواک از ۲۸ نفر اعضای چریکهای فدایی خلق را به پژوهشگران تاریخ معاصر ارائه می کند.
افرادی که در این بخش اسناد بازجویی‌های آنها ارائه شده اند ، در بازجویی‌های خود اطلاعات مهمی را در باره روند تحولات آن روز ایران در فاصله فروردین ۱۳۴۷ تا فروردین ۱۳۵۶ روایت می کنند.


منبع: روزنامه اطلاعات

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *