جواب رد به درخواست استقلال طلبی دانشگاه ها در زمینه جذب استاد

رئیس مرکز جذب وزارت علوم در مورد استقلال خواهی در جذب اعضای هیات علمی توسط دانشگاه‌های برتر توضیحاتی داد و گفت: وزارت علوم نمی تواند در روند جذب استاد دخالت نداشته باشد.
محمدرضا رضوان طلب در گفتگو با مهرگفت: معماری جذب نیمه متمرکز اعضای هیات علمی توسط معمار کبیر انقلاب اسلامی انجام شده و در سال ۱۳۶۳، دستور حضرت امام راحل به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شد تا بر اساس آن شورا، نظارتی بر کار جذب اساتید و دانشجویان داشته باشد.
وی ادامه داد: امام راحل، به ویژه درباره اساتید تاکید کرده اند و هشدار دادند که اگر در این خصوص مسامحه شود ممکن است کل انقلاب با چالش مواجه شود از آن زمان جذب نیمه متمرکز اساتید طراحی شد.
وی گفت: در هرم سازمانی جذب یک هیات عالی جذب در شورای عالی انقلاب فرهنگی و دو هیات مرکزی جذب در وزارتخانه های علوم و بهداشت و همه دانشگاه هایی که بیش از ۵۰عضو هیات علمی داشتند،هیات های اجرایی جذب پیش بینی شد.
رضوان طلب افزود: این هیات های اجرایی جذب کارگروه های صلاحیت عمومی و صلاحیت علمی دارند و مجموعا حدود ۲هزار و ۵۰۰استاد برجسته در شبکه جذب در حال فعالیت هستند که اکثر آنها استاد دانشگاه‌ها اند .
وی ادامه داد: به دلیل اینکه تدبیر این کار به دست معمار کبیر انقلاب بوده، کسی نمی تواند آن را تغییر دهد و این روند ادامه می یابد.
رئیس مرکز جذب وزارت علوم با اشاره به درخواست برخی دانشگاه ها مبنی بر مستقل شدن جذب، افزود: افرادی که ایده مستقل شدن جذب را مطرح کردند دانشگاه های برتر بودند، نمی دانم مراد آنها چیست، اگر مرادشان این است که جایی مثل وزارت علوم و شورای عالی انقلاب فرهنگی، دخالتی در جذب اساتید نداشته باشد، این کار نشدنی است.
رضوان طلب افزود: تنها دخالتی که احیانا از سوی مرکز جذب صورت می گیرد در مورد تعداد سهمیه‌ها است، ممکن است تعداد سهمیه ها به میزانی نباشد که دانشگاه ها احتیاج دارند.
وی ادامه داد: افراد متقاضی جذب، بعد از ثبت نام، از طریق سامانه به دانشگاه ها معرفی می شوند، دانشگاه ها نیز ابراز صلاحیت می کنند. مرکز جذب وزارت علوم، در مورد صلاحیت ها نیز هیچ اظهار نظری نمی کند، همه امور در دانشگاه انجام می شود .
رئیس مرکز جذب افزود: یک استعلام در رده‌های امنیتی وجود دارد که در همه گزینش ها انجام می شود در مورد اعضای هیات علمی نیز مرکز جذب، بسیارمحترمانه تر و با دید وسیع تری بررسی‌ها را انجام می دهد.
وی ادامه داد: براساس آمار ۱۵ماه گذشته ۱۳دانشگاه برتر که توسط مرکز جذب استخراج شده، ۵هزار و ۶۳۰پرونده توسط این دانشگاه ها به مرکز جذب ارسال شده که از این تعداد ۵هزار و ۵۹۹پرونده تایید شده و تنها ۳۱پرونده از طرف ما تایید نشده است .
رضوان طلب افزود: یک موضوع دیگری که توسط دانشگاه های برتر سئوال می شود این است که برخی از افراد هیات های جذب به پیشنهاد رئیس دانشگاه انتخاب نشده اند، در این جا مقررات ما این است که پیشنهاد رئیس دانشگاه را دریافت کرده و سعی کنیم، مهندسی و طراحی هیات اجرایی جذب دانشگاه ها طوری باشد که شیب به سمت گرایش خاصی نباشد. رئیس مرکز جذب وزارت علوم افزود: وجود این ذهنیت که در هیات اجرایی جذب باید فردی باشد که مورد تایید رئیس دانشگاه باشد، حرف غیر قابل قبولی است، اگر استقلال دانشگاه ها از نظر آنها این است که نخبگان دانشگاه در مورد دانشگاه تصمیم گیرند، ما با آن موافق هستیم اما اگر استقلال دانشگاه از نظر آنها این است که یک نفر بشود فرمانده دانشگاه، این دیگر استقلال نمی شود، فکر نمی کنیم در بین روسای فهیم دانشگاه ها نیز فردی با چنین رایی وجود داشته باشد .


منبع: روزنامه اطلاعات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *